Serwis
urządzeń

Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Przeglądy techniczne i konserwacja

Instalacje techniczne i urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno–ruchowej oraz w instrukcjach obsługi tych urządzeń, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Świadczymy usługi przeglądowe i konserwacyjne urządzeń systemów ochrony przeciwpożarowej.

Każdy przegląd zostaje zakończony protokołem potwierdzającym wykonanie przeglądu oraz stwierdzającym poziom sprawności urządzeń. Na jego podstawie oraz dzięki bogatemu doświadczeniu, dużymi umiejętnościami i zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie szybko usunąć usterki systemów.

Montaż

Na podstawie projektu montujemy na obiekcie urządzenia o wysokiej jakości oraz małej awaryjności. Fachowo wybieramy najlepsze rozwiązania techniczne, aby instalowane przez nas systemy gwarantowały najbardziej optymalne funkcjonowanie mechanizmów zachowując przy tym względy estetyczne. Przeprowadzamy również szkolenia obsługi montowanych przez nas urządzeń i systemów.

Modernizacje

Łącząc umiejętności z zakresu analizy obiektu, projektowania oraz montażu, modernizujemy istniejące już w obiektach systemy przeciwpożarowe. Prace potwierdzamy stosowną dokumentacją powykonawczą.