Usługi
projektowe

Projektowanie

Wykonujemy usługi w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak systemy oddymiania, sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w branży jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania dopasowane do specyfiki obiektu oraz wymogów klienta, które są zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. Znajomość systemów wiodących producentów pozwala nam na zaproponowanie rozwiązań optymalnych kosztowo, jak również łatwych w późniejszej obsłudze i konserwacji.

Uzgadnianie

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Oferowane przez nas usługi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego pozwalają  na zidentyfikowanie wszystkich ewentualnych nieprawidłowości z przepisami oraz weryfikację istniejącego stanu ochrony przeciwpożarowej.

  • Audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Weryfikacja projektów technicznych
  • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej
  • Doradztwo w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami