Symulacje
komputerowe

Symulacje komputerowe

Wykonujemy symulacje komputerowe rozwoju pożaru na podstawie różnych scenariuszy oraz analizy rozprzestrzeniania się dymu i toksyn. Weryfikujemy istniejące rozwiązania. Przeprowadzenie takich symulacji pozwala nam ocenić założenia oraz skuteczność działania systemów oddymiania.