Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka Cookies

  1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych, stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
  2. W większości przeglądarek internetowych można skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
  3. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Exelen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobrzewinie pod adresem ul. Wejherowska 5, 80-209 Dobrzewino.
  5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności

W polityce prywatności spółki Exelen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobrzewinie (dalej: EXELEN) wyjaśniamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prezentujemy Państwa uprawnienia w tym zakresie.

 

Podstawa prawna

EXELEN przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych wynikających min. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka EXELEN działająca pod firmą Exelen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobrzewinie pod adresem ul. Wejherowska 5, 80-209 Dobrzewino, poczta Chwaszczyno.

 

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w EXELEN prosimy o kontakt – mailowo: biuro@exelen.pl, telefonicznie: (58) 676 06 70 lub listownie: ul. Wejherowska 5, 80-209 Dobrzewino.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

EXELEN przetwarza dane osobowe w związku z wykonywaniem swojej działalności gospodarczej.

 

Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonych usług przez EXELEN regulowane indywidualnie w umowach zawieranych z klientami lub wynikają z ogólnych warunków świadczenia usług przez EXELEN.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

EXELEN przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EXELEN, takich jak: świadczenie usług na rzecz klientów, realizowania umów zawieranych przez EXELEN, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z EXELEN, marketingu, prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

EXELEN przetwarza dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na EXELEN.

 

Uprawnienia

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub rekrutacji oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez EXELEN.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasady dobrowolności. Odmowa udostępnienia danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić EXELEN kontakt w Państwem.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie informacji handlowych uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa zgody.

 

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzoną działalnością przez EXELEN lub do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z zawartej umowy lub z upływem obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych przez EXELEN.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowo-promocyjne oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu EXELEN na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: biura rachunkowe, kancelarie prawne, biegli rewidenci i audytorzy oraz organy administracji publicznej.

 

EXELEN, powierzając przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom, zobowiąże je do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską. W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich, EXELEN zastosuje odpowiednie środku w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

 

Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez EXELEN nie są przedmiotem profilowania.

 

Zmiany polityki prywatności

Zmiany w polityce prywatności EXELEN będą publikowane na stronie internetowej exelen.pl. Uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu zapoznania się z aktualną polityką prywatności.